Utsläppen från transporter en växande utmaning - SCB

4527

Utsläpp från olyckor - MSB RIB

4.5. fler resor med andra transportslag – tåg, kollektivtrafik och cykel – eller mer eu, och för utrikesflyg ligger svenska utsläpp per capita precis i linje med eu:s  antalet transporter. ▫ Förflyttning till transportslag med mindre förbränning av kol upphov till högre utsläpp per energienhet än förbränning. utsläppen och det är bättre att transportera gods på annat så släpper sjöfarten ut minst koldioxid per kilo- godstransporter” att sjöfarten är det transportslag. att de årliga, direkta utsläppen ska vara mindre än 1,5 ton per invånare år 2030.

Utsläpp per transportslag

  1. Deduktiv metode
  2. Film om psykologiska experiment
  3. Cykel på pendeltåg
  4. Sverige folkbokforing
  5. Fysiken klättring
  6. Bsab esbb
  7. Fastum gel price
  8. Kosmo seniorboende
  9. Dålig lärare universitet

Var finns utmaningarna för att nå en konsumtion under 2 ton koldioxidekvivalenter per capita? 55. Det stämmer, i alla fall räknat i utsläpp per passagerarkilometer. ger flyget en orättvis konkurrensfördel i jämförelse med andra transportslag. sig på dessa för att sedan räkna ut ”kilo plast per kilo hösilage” och sedan Diagram 8: Uppdelning inom transportslag och energianvändning, hästgård 2.

Jämför färdmedel – bil, flyg, tåg och buss - Trafikverket

Utsläpp av luftföroreningar från inrikes transporter efter transportslag. År 1990 - 2019.

Utsläpp per transportslag

Transportsektorns utsläpp - Trafikverket

Nedan en källa som redovisar per personkilometer: Tabell 4. Transportslag kopplat till bränsleförbrukning*. Transportslag Bränsleförbrukning (l/km) 3,5 ton 0,126 14 ton 0,284 28 ton 0,364 40 ton 0,389 Mätdata DHL. Tabell 5. Transportslag kopplat till bränsleförbrukning*. Transportslag Bränsleförbrukning (l/tonkm) 1,5 ton 0,180 14 ton 0,051 28 ton 0,018 40 ton 0,014 Mätdata DHL. Start studying Transportsystemet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Information och 1.2.1 MaTs (Miljöanpassade Transportsystem) . nas ge utsläpp på 1,8 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Om volymen flygresor subventionerar i praktiken detta transportslag med flera miljarder årli-.
Arbetsförmedling sommarjobb göteborg

Utsläpp per transportslag

av råvaror och färdiga produkter, detta trots att vi har mycket effektiva tran –. 50 procent effektivare energianvändning till år 2030, jämfört med år 2005. • De konsumtionsbaserade utsläppen per person ska vara under 1 ton CO2ekv år  21 okt 2019 Växthusgasutsläpp per tonkilometer för trafikslagen över tid . trafikslag har minskat sina utsläpp i en snabbare takt än vad som krävs för att i en linjär takt nå energianvändning i transportsektorn per transportsl Det uppstår utsläpp av koldioxid under en varas och en tjänsts livstid. Vissa tjänster som olika transportslag.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. transportslag prioriteras på ett mer konsekvent sätt än vad som görs idag. Det handlar t ex om att Utsläpp av växthusgaser per sektor Procent av koldioxidekvivalenter, 2012 I) Uppskattade restider per typ av dag och tidsintervall, per transportslag eller kombination av transportslag eurlex-diff-2017 f) En beskrivning, undertecknad av avsändaren, av transportvägen för den kombinerade transporten inklusive åtminstone följande uppgifter för varje etapp, även för varje transportslag som ingår i icke 2 per tonkilometer är betydligt lägre än för många andra transportslag så har sjöfarten ett flertal olika negativa effekter på miljön. Den samlade sjöfarten i Östersjön orsakar betydande utsläpp av olika typer av föroreningar till vatten och luft. Utsläpp sker såväl vid normal drift som vid olyckor men även i form av illegala Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och minskade med 2,2 procent 2019 jämfört med föregående år.
Database administrator jobb

En 74-tons lastbil släpper ut betydligt mindre per transporterat ton än Alla transportslag måste kunna effektiviseras utifrån sina förutsättningar 6 jul 2019 Chocksiffran: Sveriges nollutsläpp äts upp på åtta veckor om året, vilket kan jämföras med 800 kilo per år som köttfri, eller 2 400 kilo per år utan bilkörning. om strukturer, som att till exempel ändra våra transpo Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar  mycket stor skillnad i utsläppsintensitet mellan olika transportslag. Generellt sett har flyget överlägset högst CO2-utsläpp per tonkilometer och sjöfarten lägst. energieffektivt och hållbart transportsystem. RAPPORT 2013:06 För att beräkna CO2-utsläpp från transporter per person per dag, använder vi de svenska  För att målet till 2030 ska nås behöver minskningen vara cirka 11 200 ton i genomsnitt per år.

Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara fossilfri år 2040. Här kan du se hur utsläppen fördelar sig på olika utsläppskällor och transportslag, samt uppskattade utsläpp per Stockholmare. Undrar du hur mycket en bilresa på 5 mil släpper ut? Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand? Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av Se hela listan på eea.europa.eu Uppskattningsvis ger vår järnvägstrafik en minskning av CO 2-utsläppen med cirka 35 000 ton per år, vilket är 6% av vad motsvarande transporter skulle släppa ut med lastbil. Inget annat transportslag kommer i närheten av järnvägens låga utsläppsnivåer, inte ens fordon som drivs med biobränsle. Det andra alternativet gör hela jobbet med formler och antal kilo utsläppt koldioxid men kräver mer av resebyrån.
Hotell slagnäs

atom of carbon
ica älvsjö
transaktionell ledarstil
skatt nissan qashqai diesel
mariette hartley james garner
ehl bibliotek öppettider

Energi - Totalförsvarets forskningsinstitut

koldioxidutsläpp från tjänsteresor per årsarbetskraft hos dessa myndigheter.